10 Οκτωβρίου 2010

Τι ισχύει για τη διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση ωραρίου σε πολλά σχολεία, των Γ. Δεμερδεσλή και Θ. Κασάπη

ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΔΕ Ν. ΕΒΡΟΥ e-mail: gdemeragon08@gmail.com


ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Η διάθεση σε πολλά σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου είναι σύνηθες φαινόμενο σε όσους καθηγητές τοποθετούνται σε λειτουργικά κενά, σε αναπληρωτές αλλά ακόμη και σε όσους έχουν οργανική θέση. Γίνεται σε όλες τις ειδικότητες, ιδίως σε όσους διδάσκουν καλλιτεχνικά μαθήματα, ξένες γλώσσες και τους γυμναστές.
Το νομικό πλαίσιοτης διάθεσης θεμελιώνεται σε αρκετούς νόμους και εγκυκλίους από το 1983 μέχρι τον πρόσφατο 3848/2010 (άρθρο 31, παρ. 3), με σημείο αναφοράς πάντοτε τον 1566/85 και συγκεκριμένα το άρθρο 54: «Εκπαιδευτικοί που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους διατιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση».
Τα όποια προβλήματα υπήρξαν με την αποζημίωση των διατιθέμενων λύθηκαν με απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθμός γνωμοδότησης 456/99) σύμφωνα με την οποία: «για να καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας σε εκπαιδευτικούς που διατίθενται σε άλλα σχολεία προς συμπλήρωση του ωραρίου τους, θα πρέπει το σχολείο που καθένας έχει διατεθεί να μη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου είναι η οργανική του θέση αλλά και ούτε στην πόλη ή την κωμόπολη όπου κατοικεί αυτός».

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ