9 Φεβρουαρίου 2010

Πως θα γίνουν οι προσλήψεις εκπαιδευτικών τη νέα σχολική χρονιά - Αγωνία 70.000 εκπαιδευτικών για μια θέση στο δημόσιο σχολείο

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιον από τους καταλόγους προσλήψεων του Υπουργείου Παιδείας. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας που αφορούν αλλαγές στο σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών στη δημόσια Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση έχουν δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς φαίνεται ότι από τη σχολική χρονιά 2011/12 αλλάζουν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών την επόμενη σχολική χρονιά θα γίνουν με το ισχύον σήμερα σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι για το σχολικό έτος 2010/11 το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να διορίσει:

α) Τη δεύτερη φουρνιά των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (ποσοστό 60%). Με βάση τα στοιχεία από αυτή την κατηγορία θα διοριστούν συνολικά 2.536 εκπαιδευτικοί. (Από αυτούς οι 1060 είναι δάσκαλοι ωστόσο επειδή δεν υπάρχουν τόσοι θα μεταφερθούν 98 θέσεις στην επόμενη κατηγορία του 40%)

β) Από τον ενιαίο πίνακα (ποσοστό 40%) περίπου 1690 εκπαιδευτικούς.

γ) Περίπου 400 εκπαιδευτικούς (το 1/5 του συνόλου) από την κατηγορία εκείνη των εκπαιδευτικών που την 30.6.2008 είχε συμπληρώσει πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διοριστεί μέχρι και το σχολικό έτος 2012−2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ’ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού τους (400 περίπου ετησίως ).

δ) Άγνωστο αριθμό εκπαιδευτικών από την κατηγορία του 24μηνου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π διορίζονται (με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας). Τη σχολική χρονιά 2009/10 διορίστηκαν περίπου 1200 εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας.

ε) 500-600 πολυτέκνους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί με τέκνα, τα οποία είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν, εγγράφονται μέχρι 30 Ιουλίου κάθε έτους σε ειδικό πίνακα και διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Τη σχολική χρονιά 2009/10 διορίστηκαν συνολικά περίπου 550 πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί.

Στ) 50-100 πρώην εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων.


Διαβάστε Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ