18 Μαρτίου 2010

Εγκύκλιος του υπ. Παιδείας για την έναρξη ψηφιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πριν το Πάσχα

Εγκύκλιο προς όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας απέστειλε ο γ.γ. του υπ. Παιδείας Βασίλης Κουλαίδης με την οποία γνωστοποιεί ότι οι οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για εφαρμογή στην

τάξη, θα κληθούν με την υποστήριξη των επιμορφωτών τους να σχεδιάσουν, να προετοιμάσουν και υλοποιήσουνμαθήματα στις τάξεις τους, αξιοποιώντας τις κατά περίπτωση διαθέσιμες υποδομές πληροφορικής των σχολικών μονάδων στις οποίες διδάσκουν.


Ο γ. γ. του υπ. Παιδείας καλεί τους Διευθυντές καθώς και τους υπεύθυνους για τη λειτουργία των ψηφιακών υποδομών των σχολικών μονάδων (σχολικά εργαστήρια ή άλλου τύπου υπολογιστικές και δικτυακές υποδομές), να εξασφαλίσουν στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς τη διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών,διαμορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραμμα λειτουργίας και χρήσης τους.

Η έναρξη των σχετικών δραστηριοτήτων για την παρούσα επιμορφωτική περίοδο θα ξεκινήσει μία εβδομάδα πριν από τις διακοπές του Πάσχα και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των μαθημάτων, ενώ για τις επόμενες περιόδους, προβλέπεται να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα μέσα στη σχολική χρονιά (πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων) και να διαρκέσει επίσης μέχρι το τέλος των μαθημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ