11 Ιανουαρίου 2010

Μεγάλο ψαλίδι στο διορισμό αναπληρωτών - μονίμων τη σχολική χρονιά 2010-2011 σύμφωνα με το πρόγραμμα σταθερότητας

Έξι αλλαγές στις ΠανελλαδικέςΟρίσθηκαν οι δεκατρείς (13) νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, όλα τα ονόματα.

Στο ΑΣΕΠ με πτυχία Κολεγίων ;Ποιες αλλαγές μελετά το Υπουργείο Παιδείας σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια για την επόμενη σχολική χρονιά:

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ (9-10/1/2010) το Υπουργείο Παιδείας μελετά αλλαγές από του χρόνου σε ολοήμερα νηπιαγωγεία - για το 2011 αλλαγές στο Γυμνάσιο με προγράμματα ενίσχυσης των ξένων γλωσσών, έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον κ.ά.

Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, πολλαπλά βιβλία και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών είναι ο «πυρήνας» του σχεδίου που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για τη ριζική αναμόρφωση του σχολείου. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο σε περίπου 100 ολοήμερα δημοτικά σε όλη τη χώρα για τις δύο πρώτες τάξεις με στόχο, σε βάθος χρόνου, να διατρέξουν όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
περισσότερα ...>>

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ